Život je plný překážek.
Cesta za štěstím a láskou vede mnohdy
přes zdánlivě nedosažitelný "Everest"

PhDr. Radmila Kavanová

Psychologické poradenství a psychoterapie Mladá Boleslav

Jsem psychoterapeutka a manželská poradkyně.

Od roku 2000 vykonávám soukromou praxi v psychologickém poradenství a psychoterapii v Mladé Boleslavi.

Vzdělání

Filosofická fakulta UK v Praze

jednooborové studium psychologie

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik

7 let / SUR

Postgraduální vzdělávání ve skupinové psychoterapii

Dílmart

Výcvik v párové terapii analyticky zaměřené

Výcvik v relaxačních technikách

Kurz hypnózy a muzikoterapie

Praxe

Psycholog Linka Důvěry v Praze

Vedoucí psycholog poradny pro rodinu a manželské vztahy v Mladé Boleslavi

Psychologické poradenství pro studenty Zdravotní školy a Gymnázia v Mladé Boleslavi

Supervizor v oblasti manželského poradenství

Lektorská činnost v oblasti muzikoterapie, asertivity a relaxačních technik

Lektorka výcvikových kurzů pro pracovníky v sociální oblasti

Nabízím

Psychologickou pomoc v akutním konfliktu i během vleklé krize

Řešení problémů v osobním, partnerském, rodinném i pracovním životě.

Řešení starostí ve výchově dětí a mládeže

Zaměřuji se na široké spektrum témat, například: stavy úzkosti a napětí, nedostatek sebedůvěry, pocity osamělosti, potřeba orientovat se ve svém životě, nalézt svou identitu, individuální sexuální problémy, hledání vhodného partnera, psychosomatické obtíže, nespokojenost v mezilidských vztazích, nejistota v komunikaci...

Věnuji se rovněž psychosomatickému výkladu zdravotních symptomů.

Forma pomoci jsou buď individuální nebo párové konzultace. 
V případě dlouhodobější péče pak individuální nebo párová psychoterapeutická sezení.

Přístup

 

Můj terapeutický přístup je dynamický.

Pomáhám svým klientům porozumět příčinám jejich myšlení a prožívání. Objasnit si souvislosti mezi přítomnou situací a předchozími zkušenostmi. Nalézat touto cestou primární zdroje obtíží, s kterými se na mne obrací .

Proto  se koncentruji na životní příběhy klientů  a také na ně obracím jejich  vlastní pozornost. Teprve získání mentálního a emočního náhledu na vztah mezi současnými potížemi a minulými zážitky jim  přináší možnost trvalé změny.

Na základě nových postojů člověka se dají řešit i situace dříve neřešitelné .

Nabízím bezpečný prostor pro sebevyjádření a sebereflexi .

Služby jsou hrazeny klientem.

Výhodou je absolutní diskrétnost a profesionální mlčenlivost. Údaje o klientovi se neposkytují zdravotní pojišťovně ani jiné instituci .

Kontakt

Adresa

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon

+420 604 950 040